Nieuws

SMN-perfins ook in zegels van India en Malaya

Geplaatst op 20-12-2017

De perfin SMN 1 van de Stoomvaart Maatschappij Nederland blijkt niet alleen in Nederlands Indië, maar ook veelvuldig in India en Straits Settlements (Malaya) gebruikt te zijn. Het SMN-kantoor in het toenmalige British India stond in Calcutta, dat in Straits Settlements in Singapore.


SMN-perfin in zegel van India (collectie Cees de Leng).

De perfin SMN staat niet alleen in de Catalogus van Nederland en OR, maar ook in de catalogus “The Perfins of India and Indian States” uit 1990 van Magnus Werner onder no. S 34 onder de naam “Java Bengal Line' (Stoomvaart Maatschappij Nederland), Calcutta, zo meldt PCN-voorzitter Rob Slim. Uit de afstempelingen op de zegels uit India blijkt ook dat het om een kantoor in Calcutta gaat. Ook is op internet een afbeelding van het kantoor in die stad tevoorschijn gekomen via www.maritiemdigitaal.nl.


Het SMN-kantoor in Calcutta, 1965 (fotocollectie Koninklijke Nedlloyd Groep)

Op de SMN-perfins uit Straits Settlement is af te lezen dat het kantoor in Singapore gevestigd was. Opmerkelijk daarnaast is dat op een aantal van die perfins een stempel van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) staat, een bedrijf dat eind 19e eeuw door o.a. de Stoomvaart Maatschappij Nederland was opgericht en dat scheepvaart-verbindingen tussen Malaya en de eilanden van Nederlands Indië verzorgde.


Twee SMN-perfins uit Straits Settlements met stempel van de KPM (collectie Cees de Leng).

In de Perfinpost van februari 2018 zal verder ingegaan worden op de SMN-perfins uit Nederlands Indië, India en Malaya.Terug