Nieuws

Afscheid Nolco Oosterhage als penningmeester

Geplaatst op 03-09-2016
Op de bijeenkomst van zaterdag 3 september in Nieuwegein heeft de Perfinclub afscheid genomen van Nolco Oosterhage als penningmeester van de club. Voorzitter Rob Slim bedankte Nolco hartelijk voor zijn 17 jaar lange inzet in die functie. Hij prees hem voor zijn zeer accurate manier van werken gedurende al die jaren. Hij onderstreepte de dank van de vereniging door overhandiging van een zeer zeldzame Nederlandse perfin.
Jacqueline Birnie heeft inmiddels het financiële stokje van hem overgenomen. Jan van Riel is haar opgevolgd als secretaris van de PCN. Deze bestuurswisselingen zullen de eerstkomende jaarvergadering aan de leden nog ter goedkeuring worden voorgelegd.Voorzitter Rob Slim overhandigt afscheidscadeau aan Nolco OosterhageTerug