Nieuws

Reactie op 'Perfin G.S.U. in poststuk'

Geplaatst op 02-02-2016
In PP 114 en ook op deze website is eerder melding gedaan van de perforatie G.S.U. in een poststuk.
Het getoonde poststuk is verzonden in 1939 en afgestempeld in 's-Gravenhage. De perforatie G.S.U. is waarschijnlijk voor de verzending van dit stuk aangebracht.
Wie weet waar de letters G S U voor staan? Gevraagd werd reacties aan de redactie te sturen via e-mail: redactie@perfinclub.nl.Reactie (uit: Perfinpost nr. 116, januari 2016)

Als reactie hierop de volgende melding: Op de getoonde briefkaart staat de afzender “Vereeniging tot Zekerheidsstelling Verplichte Gemeenteambtenaren". Op Delpher.nl kwam die vereniging in verschillende krantenartikelen voor. Alleen de relatie met de afkorting GSU kwam daaruit niet naar voren. Wel kwam regelmatig Gedeputeerde Staten (van diverse provincies) voor; klaarblijkelijk moesten die steeds goedkeuring geven als het om financiële zaken van gemeenten ging.
Nu is de kaart gericht aan de gemeenteontvanger van Doorn, gelegen in de provincie Utrecht. De vraag is nu of de kaart wellicht ter kennisgeving is gebracht aan de Gedeputeerde Staten van Utrecht en dat ze daar mogelijk binnengekomen post met de letters G.S.U. perforeerden.
Navraag bij de Gedeputeerde Staten leverde niets op, van het perforeren van poststukken had men nog nooit gehoord.

Terug